Home Zakelijk Onderhoud

Onderhoud

Een openbare ruimte, een terrein of een tuin heeft onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat het gewenste beeld, functie en beleving behaald en behouden wordt.

Jaarlijks onderhoud, volgens een onderhoudscontract, voeren we uit voor veel verschillende zakelijke klanten en daardoor varieert het soort areaal sterk van bedrijventerreinen, stadscentrum tot bedrijfstuinen.ITC

Onderhoud op regiebasis kunnen we voor u uitvoeren wanneer er bijvoorbeeld achterstallig onderhoud is ontstaan. Dan voeren we éénmalig of enkele keren grondig onderhoud uit om ervoor te zorgen dat het geheel weer op het gewenste niveau is. Er is ook een mogelijkheid om door ons onderhoud uit te laten voeren wanneer u dat nodig vindt.

We vinden het belangrijk om met u tijdig het onderhoud te bespreken, zodat u van tevoren weet wat het onderhoud zal zijn en gaat kosten aan de hand van uw wensen. Het liefst bespreken we dit met u voor en tijdens de aanleg of renovatie, zodat u tijdig uw inrichting of wensen aan de hand van uw beschikbaar budget kunt bijstellen.

Vije’s onderhoud en nazorg

  • Onkruidbestrijding in het groen en voor bestratingen (volgens de Duurzaam Onkruid Beheer-methode)
  • Snoeien beplantingen, o.a. hagen, heesters, vormsnoei.
  • Allround boomverzorging door vakbekwame boomverzorgers
  • Het complete maaiwerk van gazon tot bermen en wadi’s
  • Reparaties en vervanging van speeltoestellen
  • Watergeven
  • Reinigen van vlonders en ‘kunstwerken’

 

Bezuinigingen

Wilt u graag onderhoud door ons laten uitvoeren, maar zetten bezuinigingen u onder druk? Wij bespreken met u in een persoonlijk gesprek waar voor u de knelpunten liggen en kunnen bekijken of uw uitganspunten en het beschikbaar budget haalbaar zijn. Tenslotte staat ons hoveniersbedrijf F. Vije voor kwaliteitswerk.

Heeft u te maken met bewoners of andere partijen? Vaak werken bezuinigingen in het groen averechts op bijvoorbeeld bewoners, omdat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt. En bijvoorbeeld minder onderhoudsbeurten voor dezelfde onderhoudsgroepen zorgen juist voor extra (onnodig) werk en wekt frustraties. Mocht u in gesprek willen met bewoners of andere partijen, dan kunt u ons ook inschakelen voor het verstrekken van advies of informatie.

Omvormen

Ook een optie is het omvormen van intensief te onderhouden beplanting naar minder intensief of zelfs extensief te onderhouden beplanting. Daarbij moet u wel rekening houden dat de uitstraling van uw terrein of bedrijf kan veranderen. Ook hier kunnen wij u adviseren en afstemmen op uw wensen.

Een andere mogelijke optie is het omvormen naar bijvoorbeeld gazon of bestrating. Dit vergt weer ander onderhoud en hier is voor u de mogelijkheid om tussen verschillende onderhoudsniveaus of beeldkwaliteitsniveaus te kiezen. Er zullen bij omvorming in de eerste instantie kosten zijn voor het omvormen, maar uiteindelijk kunt u flink besparen op het reguliere onderhoud.

Diverse onderhoudsprojecten:

Contractvormen

Er zijn verschillende mogelijkheden die wij bieden op het gebied van onderhoud. U kunt samen met ons een onderhoudscontract opstellen of onderhoud laten uitvoeren op basis van uurtarief. Bij wekelijkse en maandelijkse onderhoudscontracten stellen wij samen met u een schema op waarin u kunt zien in welke weken wij het onderhoud  komen uitvoeren.

Ook voeren we onderhoud uit volgens uw bestek met de beschreven beeldkwaliteit of frequenties.