Home Zakelijk Grondwerk & Aanleg

Grondwerk & Aanleg

Zorgvuldig grondwerk is voor ons een belangrijke peiler voor het slagen van ons hovenierswerk. Bij grondwerk komt ook het landmeten en waterpassen aan bod voor nauwkeurige meetgegevens.

In de aanleg hebben we vaak te maken met verschillende vakdisciplines. We streven naar een goed resultaat, maar ook naar een goede afstemming met elkaar en de betrokken partijen bijvoorbeeld de hoofdaannemer, leveranciers, uw klanten en omwonenden.

Bij ons krijgt u naar wens een complete aanpak in de aanleg en renovatie.

Voor zowel grote en kleine projecten kunt u een beroep op ons doen voor professioneel grondwerk.

 

 

 

 

Het grondwerk voeren we zelf uit voor:

  • Drainage en riolering
  • Afwateringssystemen
  • Bestratingen zoals parkeerplaatsen, opritten, (boeren)erven, (school)pleinen en wegen
  • Gazons en sportvelden (natuurlijk- of kunstgras)
  • Beplantingen in bedrijfstuinen, openbare perken en borders en natuurterreinen
  • Vijvers en waterpartijen
  • Bouwkundige constructies zoals, muren, schuttingen, hekwerken, afrasteringen en damwanden
  • Infiltratie en wateropvang. Bijvoorbeeld wadi’s
  • Elektra ten behoeve van (sfeer)verlichting of voor elektrische oplaadpunten voor vervoersmiddelen.