Home Particulier Drainage & Riolering

Drainage & Riolering

Drainage en riolering is van belang voor het reguleren van de waterstroming en waterafvoer. Vanuit het gemeentelijke beleid zijn er regels voor de afvoer of berging van het water om wateroverlast te voorkomen en beperken. Over het algemeen dient hemelwater snel afgevoerd te worden om bij hevige regenval te voorkomen dat kruipruimtes, kelders en woningen onder water lopen. Wanneer water op de juiste manier wordt afgevoerd of wordt geborgen zal dit tot het gewenste gebruik of gewenste (milieu)kwaliteit leiden op langer termijn. Drainage en riolering wordt kleinschalig door onszelf uitgevoerd en toegepast in tuinen waar water voor overlast zorgt.

2012-11-28 14.14.51

U kunt de afstroom van hemelwater richting riolering en oppervlaktewater beperken door de oppervlakte van verharding te beperken tot maximaal 20% en het water wordt in uw tuin grotendeels opgenomen of geïnfiltreerd in de bodem.

Feiten: 

  • In de versteende stad loopt 55% van het hemelwater rechtstreeks naar het riool.
  • Een tuin met levende materialen leidt tot 83% minder afstroom van hemelwater dan een versteende tuin.

(Bron: Handleiding Levende Tuin VHG)

Wilt u ook bijdragen om duurzaam met water in uw tuin om te gaan?  Kijk dan bij duurzaam onder inspiratie.