Home Algemene informatie Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Een van onze taken is het wegwijs maken van jonge mensen in de sector. We bieden onze leerlingen een prettige en leerzame werkomgeving. Omdat we een erkend leerbedrijf zijn blijft ons bedrijf op de hoogte van de ontwikkelingen in onze sector en blijven we aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt.

Ons hoveniersbedrijf begeleidt leerlingen van niveau 1 tot en met 4. Het beleid is dat wij ook met ons eigen personeel hierop zijn afgestemd. Daarmee houden we het denk- en werkniveau op peil en kunnen we op de juiste manier communiceren met ons personeel en over de interne werkprocessen.

Binnen Vije beschikken wij over een opgeleide assessor en daarmee zijn we één van de weinige hoveniersbedrijven in de regio. De assessor mag leerlingen beoordelen en examens afnemen.

Via Aequor zijn wij geregistreerd als erkend leerbedrijf. Met regelmaat wordt er met deze instantie gecommuniceerd over leerlingen en personeel. Aequor voert de controle uit op ons opleidingsbeleid.

Nominatie

In 2002 zijn wij zelfs genomineerd door Aequor voor

“Beste Opleidingsbedrijf”.

Dit houdt in:

“ Bedrijven die genomineerd zijn voor de titel van het beste Opleidingsbedrijf van het Jaar voor de sector Groene Ruimte kenmerken zich als bedrijven die investeren in het opleiden van toekomstige vakgenoten. Het opleiden vindt op een deugdelijke gestructureerde manier plaats. In die zin hebben de leerlingen en stagiairs van dit bedrijf de gelegenheid zich het vakmanschap eigen te maken dat voldoet aan de eisen van deze tijd.”

Wij zijn er trots op dat waar wij in geloven en voor staan, dit te kunnen realiseren.

Klankbordgroep

Wij staan jaarlijks direct in contact met verschillende (opleidings-) instanties en bedrijven uit de regio via een klankbordgroep. Daarin komen actuele onderwerpen naar voren, worden er discussies gevoerd en ontwikkelingen/verbeteringen besproken tussen de praktijk en scholing. Via de klankbordgroep kunnen we indirect invloed uitoefenen en feedback geven en ontvangen op het beleid van scholen, bedrijven en instanties. Op deze manier streven we naar goede verstandhoudingen en goed opgeleid (toekomstig) personeel binnen onze sector.