Home Algemene informatie Certificering

Certificering

Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu is Hoveniers- en bestratingsbedrijf Vije helemaal bij de tijd. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en voldoen aan VCA**.
Het spreekt vanzelf dat we ook alle eisen en regels op milieugebied strikt naleven. In dit kader mogen wij ons zelfs wettelijk erkend gewasbeschermer noemen.

ISO 9001

Bedrijven en (overheid)instellingen leveren producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van opdrachtgevers, afnemers en klanten. Toenemende (inter)nationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan kwaliteit. Het begrip kwaliteit wordt in het licht van deze ontwikkelingen dan ook steeds vaker vertaald naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Het streven naar het leveren van kwaliteit volgens de bovenstaande definitie vraagt van bedrijven en instellingen om een doelmatige inzet van (bedrijfs)middelen en beheersing van hun bedrijfsprocessen teneinde de beoogde klanttevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

certificaat ISO 9001_2015 VCA NCK.2019.692.VCA.N205.Certificaat

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

MGMT Sys RvA C010 - Raad voor Accreditatie logoMGMT Sys RvA C010 – Raad voor Accreditatie

Het werk van een accreditatie-instelling is erop gericht het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een product of dienst te ondersteunen. Dat gebeurt via onafhankelijk en deskundig toezicht. Want hoe weten we of een keurmerk de garantie biedt die het beweert te geven? We vertrouwen er vaak op, maar de vraag is of dat vertrouwen terecht is.

Accreditatie vergroot dus de helderheid van de waarde van keurmerken, certificaten en laboratoriumresultaten.