Home Uitzoeken Water in uw tuin

Water in uw tuin

We moeten zuinig zijn op (schoon) water, maar het moet ook geen overlast vormen. Wij willen u graag informeren u water in uw tuin op een duurzame manier kunt toepassen.

 

vijver vije

Natuurlijke vijver op ons terrein.

 

Water in de tuin 

Water is ten gunste van het leven in uw tuin. Water heeft ook meerdere functies. Het kan rustgevend zijn wanneer het geluid van stromend water aanwezig is en zorgen vijvers voor enige verkoeling op warme dagen. Daarnaast is water dat kan infiltreren in de bodem heel belangrijk voor waterberging en zal verdroging tegengaan. Het water zal niet direct afgevoerd worden en terecht komen in het riool, waardoor het rioolstelsel op zijn beurt overbelast raakt en schoon hemelwater onnodig weer gezuiverd moet worden. 

 

Verharding en infiltratie

Door meer dan 75% verharding toe te passen wordt 55% van het hemelwater direct afgevoerd naar het rioolstelsel. Dit heeft als gevolg overstromingen door overbelasting van het rioolstelsel, extra kosten voor waterzuivering en verdroging in uw omgeving terwijl dit makkelijk voorkomen of teruggebracht kan worden. Hieronder een aantal uitgangspunten om te zorgen voor meer infiltratie in de bodem:

  • Verwerk afgekoppeld hemelwater in de tuin.

  • Beperk de oppervlakte van verharding tot maximaal 20%.

  • Gebruike poreurze materialen.

  • Zorg voor stroken met planten die hemelwater zuiveren en voorkom afstroom.

  • Voorkom bodemerosie door begroeiing en/of natuurlijke bedekking van kale (hellende) bodems.

 

druppel aan blad

Overlast

Indien u overlast ervaart door water dat blijft staan en daardoor uw gazon, kelder of kruipruimte onder water staat is het mogelijk dat het

water niet goed afstroomt of infiltreert door een slechte ondergrond of afwatering. Als u het zeker wilt weten of er wat aan wilt laten doen, kunt u vrijblijvend een afspraak met ons maken of even contact met ons opnemen.

 

DSC06332

Bied plek aan planten en dieren


Vijver

Wilt u een vijver in uw tuin? En u wilt dat water duurzaam in uw tuin wordt? Dan zijn er de volgende aandachtspunten:

  • Voorkom een harde rand tussen de vijver en omringende bodem, dus een natuurlijke waterpartij.
  • Oevers met een geleidelijke overgang van nat naar droog.
  • Zorg voor een gelijkblijvende waterinhoud om het leeftklimaat op peil te houden.
  • Kies planten met een waterzuiverende eigenschap om het niveau aan stikstof en fosfaat in de vijver te beperker en ook algengroei te voorkomen.
  • Raadpleeg uw gemeente over het beleid van de afkoppeling van hemelwater.
  
Plantensoorten die geschikt zijn voor waterzuivering:
Beekpunge
Dwerglisdodde
Gele lis
Gewone waternavel
Kalmoes
Lidsteng
Mattenbiezen
Naaldwaterbies
Riet
Zegge
(Bron: www. schonevijver.nl)